SOFIA

INSTITUTET

Leaders of the future and protectors of the ancient past

 

SOFIA VISDOMENS KÄLLA


Portalen mellan vår historia och framtiden


Vi befinner oss i en tidsepok där de kommande 10-20 åren kommer bli avgörande för mänsklighetens framtid.

Vi behöver nya riktlinjer och värdegrunder, nytt ledarskap och hjälp av naturen.

Hör Sofiainstitutets grundare Agneta Nyholms

TED Talk


Sofiainstitutet arbetar för

FÖRENING OCH FÖRSONING MELLAN

~ män och kvinnor, politiska ideologier, andlighet och vetenskap

 

Nya tidens ceremonier

Sofiainstitutet bedriver verksamhet inom traditionell själavård utifrån andligt tidlösa principer och erbjuder tjänster inom borgerlig ceremoniförrättning.

 

Utbildning och litteratur kring ledarskap baserat på biomimik och fredens språk (NVC – Non Violent Communication)

”För att veta vart vi ska, behöver vi bli medvetna om var vi har varit ”

Historien lär oss om att vi behöver leva värdigt och respektfullt med varandra, hur vi behöver samskapa vår framtid utifrån förening och försoning mellan olikheter som mål.
SOFIA står som väktare i porten. Hon vet hur man håller mörker och ljus, sorg och glädje, vrede och ömhet.

Sofiainstitutet ligger bland annat bakom succéböckerna Graceful living – konsten att leva varsamt och innerligt, samt den dagsaktuella skildringen av de nordiska häxprocesserna Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria.

Anmäla dig till vårt nyhetsbrev


Copyright Sofiainstitutet © 2020