CEREMONIER

”När helst du skapar skönhet omkring dig läker din själ”

– Alice Walker

Det finns en stor längtan och efterfrågan idag på det sakrala rummet, men även på nya former av förrättningar inom bl.a. dop, vigsel och begravningar.

På Sofiainstitutet vill vi värna om vackra, personliga och värdiga ceremonier som skapas tillsammans med berörda parter. Det görs bl.a. genom värdegrundsdialoger och egna önskemål. Kontakta gärna våra ceremoniofficianter för mer information.

Sofiainstitutet har även ceremoniofficianter som arbetar med rituell läkning vid t.ex. missfall, aborter, övergrepp, avlägsnande av livmoder eller bröst vid sjukdom. Vi är tränade att genomföra ceremonier i livets olika skeden. Att fira och att sörja är en viktig del av livet, och ju vackrare vi kan göra livets övergångar desto mer glädje och läkning tar vi med oss på vår livsväg. Är du i en övergång i ditt liv som du vill göra värdig och vacker, kontakta oss gärna på info@sofiainstitutet.se så hjälper vi dig att hitta rätt person.