SOFIAINSTITUTET

Vi är ett team med bred och lång erfarenhet.

Vi brinner för det vi gör och vi gör det med omsorg och inlevelse. Vi ser fram emot att möta dig!

Sofiainstitutet är inte ett företag – utan en portal där många människor verkar inom för att sprida litteratur, kunskap, inspiration och stöd till människor och planetens fortsatta hälsa och välmående.

Sofiainstitutets utbildningsverksamhet drivs sedan 2008 av Agneta Nyholm i samarbete med Malin Selin, Lena Marie Lindberg Göransson och Anna Vild.

Agneta Nyholm har grundat och driver Sofiainstitutet. Agneta har lång erfarenhet och är samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare inom områden som värdegrundsfrågor, jämställdhet, hållbarhet, livsstil och framtidsfrågor. Hon var talare på den internationella konferensen Gender Equality – towards he for she – she for he på Island tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir okt 2017, samt TEDx talk i Trondheim 2014 på temat Towards a graceful lifestyle. Agneta var även inbjuden att delta i Leadership in the 21 centuary live broadcast 2020 arrangerad av Best for the world

Agneta har tidigare skrivit nio böcker i hur man skapar balans och harmoni; Leva med Feng shui, Feng shui för svenska hem, Feng shui för svenska trädgårdar, Feng shui för själen, Feng shui för moder jord och Wabi sabi – tidlös visdom. Hennes böcker har sålt i över 250.000 exemplar och översatts till flera andra språk. Boken Graceful Living behandlar hennes egen filosofi om hur vi på ett personligt men också på en samhällsnivå kan leva mer varsamt och innerligt. Boken bygger bl.a på en av hennes andra böcker Läkande krafter – 33 värdegrunder för ett gott liv som hon skrev 2016 tillsammans med Sara Dahlberg Eriksson. Hennes senaste bok Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria har blivit omnämnd både som århundradets och årtusendets viktigaste bok. 2020 kommer Agnetas senaste bok ut om ledarskap och framtidsarbete med biomimik.

Lena Marie är urmodern på skutan. Hon har en fantastisk förmåga att skapa skönhet, harmoni, balans och omsorg. Hon driver en själslig oas utanför Västervik som heter Tofehult, dit man kan åka för att hämta igen sin själ och få inspiration.

Malin är Sofiainstitutets proffs när det gäller att säkra utbildningarna, hitta effektiva, hållbara och lönsamma lösningar på det mesta. Det är en kvinna med stort hjärta och en knivskarp hjärna som lätt får människor att skratta. Hon undervisar i ledarskap, andlighet, vetenskap, biomimik och cirkulär ekonomi. Hon är skicklig på att bygga team och har mycket värme, styrka och skärpa, och har jobbat i många år med att leda män inom industrin.

Anna Vild är Sofiainstitutets själavårdare och mediekommunikatör. Anna är en vacker själ med fantastisk förmåga att vägleda och ge stöd. Hon är dessutom en fantastisk artist med en ljuvlig sångröst, som hon använder i såväl utbildande som läkande syften i sitt arbete.

Ninna Kallin är skolsköterska med ett stort varmt hjärta. Hon har bred erfarenhet av att arbeta med unga flickor och mammor från hederskulturer och har i många år varit volontär på kvinnojourer och arbetat fram projektet Fri från våld.

Annika Eriksson är doula och assisterar kvinnor under graviditet och förlossning. Annika är den på Sofiainstitutet som ansvarar för ceremonier och ritualer som handlar om läkning vid trauman kring aborter, missfall och förberedlse inför borttagning av t. ex. livmoder eller bröst vid operationer. Annika bistår även män genom svåra passager i livet.

”Vår vision är välmående människor på en välmående planet”


MÖJLIGHET TILL DONATION

Om du vill och har möjlighet att bistå oss i processen genom en donation är vi mycket tacksam. Du blir då en medaktör till vår verksamhet. Har du frågor kring donationer kontakta oss då på info@sofiainstitutet.se

Styrelsen som hanterar donationerna består av Agneta Nyholm utbildningsansvarig och grundare till Sofiainstitutet, Ninna Kallin skolsköterska och volontär på kvinnojouren, Anna Vild själavårdare och kulturansvarig, Annika Eriksson doula och själavårdare, Matilda Videgård blivande barnmorska. Lillemor Uggla koordinator Sofiainstitutet.

Det finns en utbildningsverksamhet i form av ett aktiebolag i Sofiainstitutet som driver ledarskapsutbildningen Besjälat ledarskap och kursen Design med omsorg – dessa verksamheter innefattas inte av donationer.


KONTAKTA OSS

Agneta Nyholm

Författare, grundare och utbildningsansvarig

Telefon: 070-6434732

E-post: info@sofiainstitutet.se

Anna Vild

Själavårdare, ceremoniförrättare och mediekommuniktör

Telefon: 076-3076416

E-post: anna@sofiainstitutet.se

Malin Selin

Lärare i ledarskap, andlighet, vetenskap, biomimik och cirkulär ekonomi

Telefon: 076-10851141

E-post: malin@projektservice.se

Lena Marie Lindberg Göransson

Driver den själsliga oasen Tofvehult utanför Västervik

Telefon: 070-29263511

E-post: lenaitofvehult@gmail.com

Annika Eriksson

Doula och ceremoniförättare

Telefon: 070-7227951

E-post: annika.eriksson@compass-group.se

Ninna Kallin

Skolsköterska och kvinnojoursarbetare

Telefon: 070-6807913

E-post: ninna@levnadsglad.se