DONATION

Sofiainstitutet är inte ett företag ~ det är en portal där många människor verkar inom för att sprida litteratur, kunskap, inspiration och stöd till människor och planetens fortsatta hälsa och välmående.

Det finns en utbildningsverksamhet i form av ett aktiebolag i Sofiainstitutet som driver ledarskapsutbildningen Besjälat ledarskap och kursen Design med omsorg dessa berörs inte av donationer. Donationerna innefattar inte heller löner för ordinarie verksamhet.

Det är i första hand tre projekt vi söker stöd för.

Det första är ett utbildningsprogram för ungdomar som handlar om besjälad sexualitet. Det andra handlar om att lyfta kvinnohistoria och läkning kring de skador som historiskt har uppstått mellan män och kvinnor.

Det tredje är att sprida kunskap om ledarskap och framtidsarbete utifrån biomimik – naturens visdom. Det största problemet i världen idag är inte fattigdom, klimatkriser eller terrorism det är att vi saknar ett ledarskap som har kunskap och som kan navigera oss igenom de problemen vi har skapat. Naturen har 3.8 miljarder års försprång den vet hur vi ska lösa den kris vi står inför. För att kunna förmedla biomimik – naturens visdom och de andra ämnena behöver vi ditt stöd.

Det är inte bara pengar som efterfrågas du kan även bidra med din tid, kunskap eller andra resurser. Vi behöver allt ifrån korrekturläsning, hjälp att söka finansiering, fylla i ansökningar, leta rätt på kontakter, filma, översätta osv. Det du lämnar in samlas i en ovärderlig resursbank som vi är djupt tacksamma om du hjälper oss att fylla.

Om du vill och har möjlighet att bistå oss i processen genom en donation är vi mycket tacksamma. Du blir då en medaktör till vår verksamhet. Har du frågor kring donationen kontaktar du oss på info@sofiainstitutet.se

Rådet som hanterar donationerna består av Agneta Nyholm utbildningsansvarig och grundare till Sofiainstitutet, Ninna Kallin skolsköterska och volontär på kvinnojouren, Annika Eriksson doula, själavårdare, Matilda Videgård blivande barnmorska och Annika Wredin koordinatorer på Sofiainstitutet.