fbpx

Ledarskapsprogram för kvinnor

12 veckors utbildning

Är du framtidens kvinnliga ledare?

Kompetensgruppen och Sofiainstitutet erbjuder nu en själfull ledarskapsutbildning för kvinnor som vill ta sitt ledarskap till en ny nivå. Som vill vara med om att påverka världen. Vi vänder oss till dig som vill göra framtiden hållbar, trygg och härlig att leva i.

Det här är en ledarskapsutbildning för modiga kvinns

Är du en kvinna som inte drar sig för att navigera djupt i ditt inre för att göra nya upptäckter som kan lösa olika typer av situationer? Som inte räds att syna sitt förflutna för att hitta nycklarna till framtidens ledarskap för kvinnor. Vill du lära dig hur du får kontakt med din inre kraft som hjälper dig att skapa ett hållbart ledarskap med ett större perspektiv. Där du ser till helheten och inte förlorar dig i detaljer. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att som kvinna tanka energi, kraft samtidigt som du lär dig nya färdigheter.

Efter den här utbildningen vill vi att du ska känna dig…

Förundrad, modig, glad, stärkt och förväntansfull samtidigt som du lärt dig tydligare gränssättning och självrespekt. Du ska ha fått en känsla av att vara stolt över att vara kvinna och känna sitt självvärde. Att du kan ta för dig och inte tveka att kliva fram och ta ledningen när det behövs. Att inte hålla igen på dina gåvor. Du ska ha fått en känsla av tillit till framtiden och en insikt om hur viktigt kvinnors agerande i världen är idag. Du ska kunna känna lustfylldhet och längta efter att få vara kvinna fullt ut samtidigt som du tar ledande positioner.

Vilka resultat kan du förvänta dig att utbildningen ger?

Mer styrka, stabilitet och gränssättning i ditt ledarskap. Du ska kunna våga släppa det ständiga allvaret och öppna upp för mer bus och ögonglitter. Du får både kunskap om kvinnohistoria och tydliga framtidsvisioner samt redskap att ta sig dit. Tillgång till ett nätverk med andra kvinnor. Gladare och piggare kvinnliga ledare med kunskap om hur man bedriver ett hållbart ledarskap. Kvinnor som tydligt och klart vet vad som är förhandlingsbart och inte.

De värdeord vi kommer att jobba med är

Feminin kraft – Ledarskap – Varsam innerlighet och Hållbarhet – Mod och jävlaranamma – Passion – Lust och Arbetsglädje – Factfulness – Biomimik – Nya hållbara strukturer

Vilka vill vi nå? Är det här för dig? Den här utbildningen riktar sig till…

Kvinnor i ledande befattning eller kvinnor som på allvar vill vara med och leda/påverka utvecklingen i världen.

Vecka 1 Kvinnans kraft i ett historiskt perspektiv – Heldagsworkshop live 11 februari

 • En resa genom 6-8000 år
 • Dominanssystemen och härskarteknikernas uppgång och fall
 • Läkningen av det feminina och maskulina såret
 • Att hämta kraft och kunskap ur historien
 • Kvinnor och framtidens ledarskap
 • Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer
 • Mod, integritet och gränssättning
 • Att använda glädje, njutning och passionen som driv
 • Kvinnors ledarskap, ett viktigt bidrag till en trygg och hållbar värld

Hemstudier med hjälp av gruppen, youtube inspiration, texter, chattrum och övningar

Vecka 2 Färdigheter att historiskt ta tillbaka

Vecka 3 Kärlek, självvärde och gränssättning

Vecka 4 Att vårda det egna inre kapitalet

Vecka 5 Kvinnors nära relationer och ledarskap


Vecka 6 Kvinnans sanna natur – Heldagsworkshop live 25 mars

 • Förståelsen för kvinnan och naturens cykliska rörelse
 • Den feminina kraftens många ansikten
 • Att transformera helig vrede till drivkraft
 • Rädslan för kvinnans kraft
 • Den visa kvinnan – att åldras med värdighet
 • Att reda ut var jag är till störst glädje för mig själv och andra

Hemstudier med hjälp av gruppen, youtube inspiration, texter, övningar och chattrum

Vecka 7 Kvinnliga förebilder att hämta kraft från

Vecka 8 Arketypen – Den fredliga krigarprästinnan

Vecka 9 Vad är inte förhandlingsbart, varken nu eller i framtiden

Vecka 10 Frihet – oberoende och självständighet

Vecka 11 Hur kan vi stötta män i en tid av förändring?


Vecka 12 Kvinnor och framtidens ledarskap –
Heldagsworkshop live 6 maj

 • Kvinnans roll i nutid
 • Att navigera och leda i en komplex och osäker värld
 • Att ta sitt folk tryggt genom digitalisering och AI
 • Att leda med handen på hjärtat
 • Naturen, cyklerna och kvinnans kropp som vägledare
 • Balansen och läkningen mellan män och kvinnor
 • Lusten att bidra till sig själv, livet och omvärlden
 • Att dela ledarskap med män
 • Den inre visdomen
 • Kärlek, Humor och Gränser – Kvinnans sanna styrka