fbpx

Seminarier

Kvinnor och framtidens ledarskap


Välkommen till en gratis onlineföreläsning som handlar om kvinnans roll i samhället idag. Vi kommer att titta på viktiga nyckelkomponenter till att fler kvinnor bör ta en mer aktiv roll inom ledarskap för att forma en trygg och hållbar framtid.
Ett föredrag som vill uppmuntra kvinnor att ta större steg i omställningsrörelsen och använda sig av den biologi de föddes med; det vill säga förmågan att bära och nära liv. Världen är inte betjänt av fler kvinnor i kostymer som spelar med de gamla patriarkala spelreglerna. Världen behöver både män och kvinnor som sätter fred, barn, ungdomar, naturen och en hållbar värld före en snabb tillväxt. Vi behöver ledare som kan skapa en hållbar och stabil tillväxt före ett höjt BNP. Studier visar att kvinnor har en fallenhet och en viktig roll i den utvecklingen. Tyvärr går den utvecklingen alldeles för långsamt och vi ska ser hur vi kan vi påskynda den processen.

Du är varmt välkommen till föredraget vare sig du är man kvinna.
Föredraget är en introduktion till en 12 veckors utbildning i – Kvinnor och framtidens ledarskap arrangerad av Kompetensgruppen i Stockholm.
https://kompetensgruppen.se/utbildningar/framtidens-ledarskap-kvinna/
Om du inte kan vara med på utsatt tid anmäl dig ändå och få en länk till denna workshop skickad till dig.

Föreläsare Agneta Nyholm
Agneta Nyholm, är skribent och författare. Hennes böcker har sålt i över 250 000 exemplar. Hon har utbildat kvinnor i ledarskap i tio år på Sofiainstitutet. Hon är en vass samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare med mycket värme och humor. Hennes senaste bok Naturligt Vis handlar om ledarskap och omställningsarbete med biomimik det vill säga naturens visdom.

Datum: 19 april
Tid: 9.00-10.00
Var: Online -gratis

Ledarskap och framtidsarbete med biomimik


Vad har fjärilar, slemsvampar och korallrev med ledarskap och framtidsarbete att göra? Jo väldigt mycket. Det är nu vi behöver lyssna på naturen och hur den gör för att skapa starka och hållbara lösningar. Det finns 4 miljoner växter och djur som sitter på svar som vi behöver för att hitta nya sätt att tänka, kring hur vi kan ta oss an utmaningar och driva hållbar utveckling. Biomimiken öppnar upp för lösningar som naturen har utvecklat under 3,8 miljoner år. Frågor som vi skulle kunna få svar på från naturen är:

  • Hur kan vi omvandla luftens fuktighet till vattenkällor genom att studera hur kameler ger sig själva vätska utan att dricka.
  • Kan byggsektorn lära av hur snäckorna tillverkar hållbara och samtidigt porösa byggmaterial så att vi kan reducera vikten vid transport av byggmaterial i framtiden?
  • Vad kan slemsvampar lära oss om att bygga infrastruktur, hållbart och effektivt? Det studeras redan i delar av världen när man bygger nya stadsdelar.

Världen står inför stora utmaningar och även om det kan se ut som om det är miljöförstöring, krig och terrorism som är några av problemen så är det bara symptom på den underliggande orsaken: Okunnigt ledarskap. Ledarskap som saknar förmåga att navigera i en föränderlig och komplex värld och som inte förstår och kan förmedla hur man skapar hållbart liv. Det viktiga nu är att vi förstår hur naturen gör och att vi lyckas omsätta det i vårt sätt att leva.

Föreläsare Agneta Nyholm
Agneta Nyholm, är skribent och författare. Hennes böcker har sålt i över 250 000 exemplar. Hon har utbildat kvinnor i ledarskap i tio år på Sofiainstitutet. Hon är en vass samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare med mycket värme och humor. Hennes senaste bok Naturligt Vis handlar om ledarskap och omställningsarbete med biomimik.

Datum: 6 maj
Tid 9.00–10.00
Var: Online – gratis

Vill lyssna men kan inte då…
Om du inte kan vara med på utsatt tid anmäl dig ändå och få inspelningen på föredraget skickat till dig.

12 veckors utbildning
Föredraget är en introduktion på en 12 veckors utbildning i – Kvinnor och framtidens ledarskap arrangerad av Kompetensgruppen i Stockholm. Biomimik är ett basämne på utbildningen. https://kompetensgruppen.se/utbildningar/framtidens-ledarskap-kvinna/

Biomimik – naturens visdom


Välkommen på ett introduktionsföredrag om Biomimik. Bio betyder liv och mimik att imitera. Biomimik bygger på att vi imiterar naturens bästa lösningar och tillämpar dem på teknik eller olika utvecklingsprocesser. Ett exempel är Japans höghastighetståg där man imiterat ugglans fjädrar och kungsfiskaren front för att förhindra tryckvågor och störande ljud. Ett annat är slemsvampens beteende som använts för att rita framtida tunnelbanesystem i Tokyo. Nästa steg är hur vi utifrån biomimiken kan konstruera samhällsystem, ny infrastruktur, nya energikällor samt nya sätt att tänka kring ledarskap och framtids- och omställningsarbete. Välkommen in i en förunderlig värld som håller kunskap sedan 3.8 miljarder år tillbaka. Kunskap som är avgörande för människans överlevnad. Föredrag är baserat på boken Naturligt Vis – ledarskap och omställningsarbete med biomimik.

Föreläsare Agneta Nyholm

Agneta Nyholm, är skribent och författare. Hennes böcker har sålt i över 250 000 exemplar. Hon har utbildat kvinnor i ledarskap i tio år på Sofiainstitutet. Hon är en vass samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare med mycket värme och humor. Hennes senaste bok Naturligt Vis handlar om ledarskap och omställningsarbete med biomimik.

Datum: 6 april
Tid 18.30–19.30
Var: Online – gratis

Vill lyssna men kan inte då…
Om du inte kan vara med på utsatt tid anmäl dig ändå och få det inspelade föredraget skickad till dig.

12 veckors utbildning
Föredraget är en introduktion på en 12 veckors ledarskapsutbildning – Kvinnor och framtidens ledarskap arrangerad av Kompetensgruppen i Stockholm. Biomimik är ett basämne på utbildningen.
https://kompetensgruppen.se/utbildningar/framtidens-ledarskap-kvinna/