SOFIA

VISDOMENS KÄLLA

Den glömda visdomen i vår tid

Sofia benämns ibland som ”Mother of God” och nämns alltid i feminin form.
Men det betyder inte att hon tillskrivs kvinnor. Alla människor har feminint och maskulint i sig.
Sofia är den delen av oss som klarar av att ta det lugnt, lyssna, vara stilla, eftertänksam och klok. Hon är visdomen i oss. Trots att Sofia finns omnämnd i bibeln talas det sällan om ”henne”.

I Salomos vishet kan vi läsa följande om Sofia:

”Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människans tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter – allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt.

Hör Agneta Nyholm berätta