VÅR HISTORIA OCH VÅR FRAMTID

I porten mellan då och nu

”Jag flammar ovanför viddernas skönhet och representerar då jorden, materian från vilket människan skapades. Jag lyser i vattnet och tyder då på själen. Ty så som vattnet genomsyrar jorden, så genomsyrar också själen hela kroppen. ”
– Hildegard af Bingen (1098-1179) om SOFIA

Sofiainstitutet är en portal mellan vår historia och vår framtid.

I centrum av porten står Sofia – visheten. En kraft som förmår att se
bakåt i tiden och ta lärdom av vårt förflutna, samtidigt som den håller
visionen om en fredlig, hållbar värld.

En historik som behöver bevaras in i framtiden. Om vi inte vet var vi har varit vet vi inte heller vart vi ska. Historien lär oss om att vi behöver leva värdigt och respektfullt med varandra. Vi befinner oss i den tidsepok där de kommande 10-20 åren blir avgörande för mänsklighetens framtid.

Sofiainstitutet jobbar även med föreningen och försoningen mellan män och kvinnor, politiska ideologier, andlighet och vetenskap. Sofia står som väktare i porten. Hon vet hur man håller mörker och ljus, sorg och glädje, vrede och ömhet. Hon vet hur försoning uppstår och hur livet kan bli gott för oss alla.

Vi behöver nya riktlinjer och värdegrunder, nytt ledarskap och hjälp av naturen. Naturen vet hur gott och hållbart liv skapas. Därför bygger Sofiainstitutets utbildningar och litteratur kring ledarskap på biomimik och andligt tidlösa principer. Naturen har 3,8 miljarder års försprång, den vet hur vi ska lösa våra problem. Sofia hjälper oss att lyssna, titta och förstå vad det är moder jord och vår historia vill förmedla.

Vad är biomimik?

Inspiration kring naturens visdom och skönhet

Agneta Nyholms TEDx talk om hur vi lever varsamt och innerligt


Låt oss skapa en värld med omsorg om liv tillsammans.