fbpx

FORSKNING

Modern och valans återkomst – en studie i ett försvunnet kulturarv.

Skrolla ner så ser du filmer. Längst ner ligger en sammanfattning.


Forskningen kring Moderskulten och valan som forntida ledare som du kan ladda ned härunder är ett historiskt revisonsdokument på ca 600 sidor där du får följa med ut i Sverige och även i Europa för att se hur vår forntid verkar ha utspelat sig och varför man dolt den. Den ger sig inte ut för att ha svar på alla frågor. Den bygger på uppgifter från digitala arkiv, främst lantmäteriets och ISOF ortnamnsdatabas. Det kan finnas faktafel och originalurkunder som inte är digitaliserade som vi har missat. Du är varmt välkommen att bidra med dina tankar, din kunskap på vad du tycker bör ändras, tilläggas eller om vi missat viktiga saker. Dokumentet och forskningen är inte färdigställt. Klicka på länken ladda ned så kan du läsa innehållsförteckningen. Vi ber om en gåva på 150 kr exkl moms för att du laddar ner dokumentet för att vi ska kunna gå vidare. Har du inte den ekonomiska möjligheten, skriv till oss så löser vi det.
Agneta Nyholm och Sture Norberg
Sofiainstitutet

För frågor kring forskningen: 070-6434732 eller info@sofiainstitutet.se

Bidra till att Sofiainstitutet forskningen
Swich 123–0572479 – Plusgiro 41686–7- Märk inbetalning med ordet Gåva.
Patreon https://www.patreon.com/user/membership?u=94367267

Filmer

Val – vårt ursprung
https://www.youtube.com/watch?v=cWM_Nls3l-U

Waal – our origin
https://www.youtube.com/watch?v=UkIFPcqCJRE

Hur har forskningen gått till
https://www.youtube.com/watch?v=8J99g52cTLc

Valans återkomst
https://www.youtube.com/watch?v=2B2x4avrqZ4

Kort introduktion till Valan och moderns återkomst
https://www.youtube.com/watch?v=ROOFrW4XVlo

Vangsta kvinnans grav – Var hon en vala?
https://www.youtube.com/watch?v=uQCITD0pYDo

Intervju om forskningen
https://www.youtube.com/watch?v=jyKrlShdI1k

Såret och läkningen i kvinnosjälen
https://www.youtube.com/watch?v=jyKrlShdI1k&t=1626s

Sammanfattning
Sammanfattningen av forskningen som har pågått i perioder sedan 2006 och på heltid sedan 2018 har visat att det har funnits en omfattande omskrivning av vår forntida historia både i Skandinavien och Europa. Det handlar om ord och platser som har skrivits om för att passa den tidsålder och det religiösa normer som varit gällande.
De ord som har skrivits om och förändrat vår syn på vad som har skett är främst:
Val – Vala – Vald – Var – Ed – Hammar – Stav – Vagn – Rå – Mor – Sal
Val beskriver en forntida moderskult knuten till jorden – Hon som råder – Hon som beskyddar. Valan var den forntida religiösa ledaren i Europa som var överordnad samhället. Kopplat till Val och valan finns föremål som man konsekvent har ändrat stavningar på för att de ska försvinna. Föremål som staven, hästen, sadeln, hornet, luren och vagnen. Valans främsta djur var hästen. Kring hästen och de andra föremålen finns rika kvinnogravar i Europa som vittnar om en hög status bland kvinnor.
Forskningen har visat att det ligger kluster av ord som beskriver vår forntid inom loppet av sju kilometer (gångavstånd) där det har varit forntida bebyggelse. Den visar även att hammarplatser mest troligt är tingsplatser under järnåldern och att valan hade en beskyddande funktion över rättsväsendet. Den sammanfattande bilden av vad som går att läsa ut ur landskapsbilden är att den heliga vagnen är föregångare till våra första sockenkyrkor.
Moderskulten som Val står för verkar börja avta i mitten av 500-talet i samband med Klimatkatastrofen år 536. Den lever vidare men är starkt prövad. I takt med att kristendomen sprider sig i Europa börjar man skriva om orden som är kopplad till moderskulten där Val – Vala – Sal och Hammar är de främsta orden. Ordet de ersätter Val och vala med är vald – Han som beskyddar. Val och vald är kognat det vill säga ord som använts i minst 16 länder. Orden val och vala ligger ofta dold under ord som vall och valla om man kan ta sig ner till 1200–1300-tal i skrift. Det är också troligt att det fanns en mening med att tillsätta bokstäverna Å och Ä under reformationen för att få bort svåra forntida ord.
Ordet Val går att bevisa genom att de ligger under de tyngsta historiska platserna som till exempel Kungshögarna i Gamla Uppsala, Sigtuna, Lund, Vallentuna, Domberget i Uppsala, Djurgårdsön i Stockholm med flera. Ordet val är starkt förknippat med platser där man byggt kloster.
Ordet Sal är sannolikt feltolkat i historisk som ett rum. Det vi har kommit fram till med stöd av svenska akademin ordbok är att sal betyder sadel och sala sadel i bestämd form. Sal-platserna tar det allra skönaste, mäktigaste och vackraste platserna i landskapet. Sadeln verkar ha varit tronen under vendel och vikingatid. Sal blir med tiden ett ”finrum” men ursprunget är sannolikt sadeln som en maktfaktor.
Forskningen har visat att vi har haft omfattande namnförsköningsprocesser under olika tidsepoker och att det leder fram till att vi inte har en korrekt bild av vad det är som har hänt historiskt.
Bilden som visar sig är att Europa har haft en liknande forntida kult men där underordnande gudar har haft olika namn. Val är inte gudom det är en beskyddande naturkraft som gudar och gudinnor kommer ur och det vittnar begreppet Valgudar om.
I samband med att arkiv digitaliseras och att skrifter som till exempel Svenska Akademins Ordbok, Bibeln och Eddan görs sökbara uppstår en ny forskningsmöjlighet. Det gå snabbt att analysera ord och göra mätningar som visar om saker stämmer eller inte. Ett exempel på det är att man kan mäta ord mot varandra. Det går att se att väderguden Tor har gett 25 gånger fler avtryck i landskapet än krigsguden Oden, att Fröja är tre fyra gånger större än Fröj. Det går även att se och jämföra Lantmäteriets ortnamnsdatabas mot ISOF – Institutet för språk och folkminnens databas för att se vilka ord som försvinner och hur ord förändras över tid. SGU kartgenerator kan även den avgöra om historik på en plats är troligt eller inte beroende på landhöjningen.
Det som går att utröna av avtryck i landskapet är att de tre riktigt stora prövningarna som mänskligheten står inför idag är att upprätta relationen till naturen, sex och döden på ett naturligt och värdigt sätt. Något våra förfäder och förmödrar sannolikt förstod var livsavgörande och grunden för ett gott liv.
Agneta Nyholm
Sofiainstitutet
23-06-18