fbpx

SOFIAINSTITUTET

Sofiainstitutet verkar för att sprida litteratur, kunskap, inspiration och stöd till människor och planetens fortsatta hälsa och välmående. Våra primära områden är ledarskap, framtidsarbete, biomimik. Vi jobbar även med neurodesign, biofili och inredning för hälsa och välbefinnande tillsammans med School of Graceful Living. Ordet Sofia kommer från grekiska och betyder visdom. Sofiainstitutets utbildningsverksamhet drivs sedan 2008 av Agneta Nyholm tillsammans med olika handledare och föreläsare. Agneta har 30 års erfarenhet av att jobba med utbildningar. Hon är samhällsdebattör, historisk futurist och opinionsbildare inom områden som värdegrundsfrågor, jämställdhet, hållbarhet, livsstil och framtidsfrågor. Hon var talare på den internationella konferensen Gender Equality – towards he for she – she for he på Island tillsammans med bl.a Vigdis Finnbogadottir okt 2017, samt TEDx talk i Trondheim 2014 på temat Towards a graceful lifestyle. Agneta var även inbjuden att delta i Leadership in the 21 centuary live broadcast 2020 arrangerad av Best for the world

Agneta har tidigare skrivit nio böcker i hur man skapar balans och harmoni; Leva med Feng shui, Feng shui för svenska hem, Feng shui för svenska trädgårdar, Feng shui för själen, Feng shui för moder jord och Wabi sabi – tidlös visdom. Hennes böcker har sålt i över 250.000 exemplar och översatts till flera andra språk. Boken Graceful Living behandlar hennes egen filosofi om hur vi på ett personligt men också på en samhällsnivå kan leva mer varsamt och innerligt. Boken bygger bl.a på en av hennes andra böcker Läkande krafter – 33 värdegrunder för ett gott liv som hon skrev 2016 tillsammans med Sara Dahlberg Eriksson. Hennes bok Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria har blivit omnämnd som århundradets viktigaste bok. Sommaren 2020 kom Agnetas senaste bok ut om ledarskap och framtidsarbete med biomimik.

Sofiainstitutets vision är välmående människor på en välmående planet