fbpx

SOFIAINSTITUTET

“Nature is the source of all true knowledge.” – Leonardo da Vinci

I centrum för vår vision finns en stark önskan om att forma en värld fylld av berikande livsmiljöer, lekfullhet och hållbarhet. Vårt mål är att bidra till samhällsstrukturer och designlösningar som präglas av rustik charm, trygghet, tekniskt förbättring och hållbarhet. Genom att omfamna konceptet Nature of Order och låta naturen guida våra insatser, arbetar vi aktivt för att forma en framtid som främjar äkta mänskliga möten och vår själs välbefinnande. Största delen av vårt arbete sker genom ideelt arbete och privata donationer. Vårt motto är “always for the greater good”

En väsentlig del av Sofiainstitutets arbete innebär att utveckla utbildningsmaterial, faktaböcker och studiecirkelmaterial inom områden som ledarskap, personlig utveckling och omställningsarbete. Vi hämtar inspiration från biomimik, där vi använder naturens designmönster som källa till insikter för att skapa lösningar som gynnar både människor och planeten. Vi har ett nära samarebete med School of Graceful Living och deras inrednings och designutbildningar.

Sofiainstitutet är också involverad i empirisk historieforskning, främst inom övergången från nordisk folktro under vendel och vikingatiden till kristendomen och dess påverkan på samhället. Genom att exrahera information ur databaser, undersöka källor som arkeologiska fynd, texter och historiska händelser analyserar vi hur detta religionskifte skedde, samt vilka konsekvenser det hade på kulturella och sociala strukturer. Denna forskning är privatfinansierad och leds av Agneta Nyholm, författare till boken “Där mörker möter ljus: en resa i kvinnohistoria,” och Sture Norberg, som har över 35 års erfarenhet från Riks- och landsarkiven. Med våra rötter i historisk forskning och vår passion för att bevara kulturarvet tror vi att kunskap om vår historia ger oss en solid grund att möta framtiden och skapa bättre samhällen. Vill du läsa om metodik och forskningsresultat gå in på fliken forskning.

Agneta Nyholm, grundare av Sofiainstitutet, har delat sina insikter som TEDx-föreläsare och gästföreläsare på Islands jämställdhetskonferens. Hon har blivit en inspirerande röst för förändring och framsteg. Genom sitt arbete och sina insatser är Agneta Nyholm en sann visionär och ledare inom hållbar utveckling. Hennes böcker, föreläsningar och historiska forskning fortsätter att forma en mer hållbar, omsorgsfull och harmonisk framtid.

Utgivna böcker av Agneta Nyholm
2001 – Feng shui för svenska hem, Norstedts förlag
2002 – Feng shui för svenska trädgårdar, Norstedts förlag
2004 – Feng shui för själen, Norstedts förlag
2007 – Leva med Feng shui, Norstedts förlag
2008 – Feng shui för moder jord, Forma förlag
2011 – Wabi sabi tidlös visdom, Norstedts förlag
2014 – Graceful Living – konsten att leva varsamt och innerligt, Hoi förlag
2017 – Läkande krafter – värdegrunder för ett gott liv, Sofiainstitutet
2017 – Där mörker möter ljus – en resa i kvinnohistoria, Sofiainstitutet
2020 – Naturligtvis – ledarskap och framtidsarbete med biomimik, Sofiainstitutet

Sofiainstitutets vision är välmående människor på en välmående planet