fbpx

SOFIAINSTITUTET

“Nature is the source of all true knowledge.” – Leonardo da Vinci

Sofiainstitutet är en organisation som banar väg för en mer hållbar och givande framtid. Med våra rötter i historisk forskning och vår passion för att bevara kulturarvet, tror vi att kunskap om vår historia ger oss en stark grund att möta framtiden och skapa bättre samhällen. Genom att förena mänsklig visdom och naturens principer har vi blivit framstående inom området hållbar utveckling, inredning och design. Vi inspireras av biomimik, där vi hämtar insikter från naturens designmönster för att skapa lösningar som främjar välmående för både människor och planeten.

I hjärtat av vår vision ligger önskan om att skapa en värld med givande livsmiljöer, lekfullhet och hållbarhet. Vi strävar efter att bygga samhällsstrukturer och designlösningar som är rustika, trygga, tekniskt förbättrade och hållbara. Genom att stå fast i det som kallas Nature of Order och låta naturen guida våra insatser, arbetar vi aktivt för att skapa en framtid som främjar äkta möten mellan människor och som ger näring åt själen.

En central person i Sofiainstitutets framgång är Agneta Nyholm, en framstående författare och expert inom hållbar utveckling och inredning. Med över 30 års erfarenhet av utbildning och författarskap har Agneta blivit en betydande förgrundsperson inom ämnet, särskilt i Sverige. Hennes arbete har inspirerat och väglett många, och genom sin passion för att kombinera historisk forskning med hållbar design har hon lagt grunden för vår verksamhet.

Agneta har även delat sina insikter som TEDx-föreläsare och gästföreläsare på Islands jämställdhetskonferens, där hon har blivit en inspirerande röst för förändring och framsteg. Genom sitt arbete och sina insatser är Agneta Nyholm en sann visionär och ledare inom hållbar utveckling, och hennes böcker, föreläsningar och historiska forskning fortsätter att forma en mer hållbar, beskyddande och harmonisk värld.

Sofiainstitutets vision är välmående människor på en välmående planet