fbpx

Föredrag och studiematerial

Sofiainstitutet vill ge er och era medarbetare ett spännande, roligt och intressant studiematerial/e-utbildning eller föredrag som gör skillnad för dem och för planeten på många olika sätt. Vi vill ta in dem i kärnan av var ifrån gott hållbart liv kommer och ge vägledning och inspiration om hur vi tar oss dit. Vi vill hjälpa till att kultivera arbetsplatsens själ och den kultur som sitter i väggarna, kitta samman personalen och få dem att gå i en hållbara meningsfull riktning.

Vi vill skapa en känsla av gemensam kraft, att vilja skapa tillsammans, en känsla av omsorg om varandra och planeten. Bus, skratt och allvar. En vilja att bidra. Hopp och tillit till framtiden. Väcka en längtan av att göra sig själv, livet och arbetsplatsen lite attraktivare, roligare och hållbarare. En känsla av förundran över naturens intelligens men även allvaret som vi befinner oss i och hur viktig våra beslut är. Vi vill ge en öppning för medarbetarna att vara delaktig och påverka.

Vi vill skapa ett resultat som leder till gladare medarbetare, bättre laganda, ansvartagande, engagemang, bättre lönsamhet genom smarta och innovativa hållbara lösningar, även en bra värdegrund för jämställdhet och integrationsarbete. Målet är att studiematerialet ska vara så pass kul, intressant och värdefullt att man med lätthet tar hem det och fortsätter dialogen utanför arbetsplatsen. Vi vill skapa stolthet över sin arbetsplats och de bidrag man lämnar efter sig.

Vi jobbar med värdeord som

Omsorg – Hopp – Tillit – Gemensam kraft – Bus, skratt och allvar – Biomimik/Naturens lösningar – Cirkulär ekonomi – Ansvar – Delaktighet – Vänlighet – Hållbarhet – Integritet – Villighet – Humor – Respekt

”Om man inte har roligt gör man det på fel sätt”
Omställning Sverige

Upplägg för studiecirklar

Upplägget är det samma i de olika studiecirklarna. Man läser ett kapitel i boken Naturligt Vis – ledarskap och framtidsarbete innan man kommer. Man samlas, fikar och tittar på en 15-20 minuter lång film på temat som slutar med frågor och förslag på saker som man kan diskutera eller övningar och aktiviteter man kan göra tillsammans.

Framtids och omställningsarbete med biomimik

 1. Film om framtidsarbete med biomimik
  • Hur börjar vi omställningen?
  • Hur går vi in på rätt väg?
  • Hur hittar vi till kärnan?
  • Vad krävs för att vi ska vilja bidra?
  • Hur tar vi oss från jag till VI?
  • Hur gör vi hållbarhetsarbete snyggt, roligt och attraktivt?
  • CSR i praktiken: 160 konkreta exempel
  • Hur går vi praktiskt tillväga med studiecirkeln?
 2. Naturen drivs av solenergi – hur får vi fatt i vår egen?
 3. Naturen drar nytta av kraften i begränsningar – hur kan vi göra det?
 4. Naturen återanvänder allt – hur kan vi förbättra vår insats på det?
 5. Naturen belönar samarbete – hur kan vi växla upp den delen?
 6. Naturen kräver lokal expertis – hur hittar vi den hos oss och i vår närhet?
 7. Naturen drar nytta av mångfald – hur kan vi använda det i vårt system?
 8. Naturen anpassar formen efter funktionen – har vi rätt form för det vi gör?
 9. Naturen motverkar överdrifter inifrån – var går vi för långt?
 10. Fira och se filmen Our planet med David Attenborough

Grunden för det goda hållbara livet

Studiecirkeln eller föredraget bygger på boken och 15-20 minuters filmklipp med frågeställningar:

 1. Film om ledarskap och framtidsarbete
 2. Hur skapar vi gemensam kraft?
 3. Grundläggande behov är kärnan till allt
 4. Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer
 5. Ärlighet, hederlighet och respekt
 6. Mod, civilkurage och ryggrad
 7. Håll sams och njut av olikheter
 8. Kunskap och nyfikenhet
 9. Hur tar vi kloka beslut?
 10. Vårt bidrag till en trygg och hållbar framtid

Tio värden för ett roligt och hållbart arbetsliv

Studiecirkeln eller föredraget bygger på boken och 15-20 minuters filmklipp med frågeställningar om:

Omsorg – Gemenskap – Humor – Respekt – Hållbarhet – Ansvar – Vänlighet –
Integritet – Villighet – Kreativitet

 1. Film om viktiga och hållbara värdegrunder i arbetslivet
 2. OMSORG om oss och planeten är en bra början
 3. GEMENSKAP och HUMOR kittar oss samman
 4. HÅLLBARHET i allt vi gör
 5. RESPEKT ger schyssta spelregler för alla
 6. ANSVAR skapar delaktighet och engagemang
 7. VÄNLIGHET och tydliga gränser lägger grunden
 8. INTEGRITET och ryggrad skapar stommen
 9. VILLIGHET att bidra är en förutsättning
 10. KREATIVITET, passion, nyfikenhet tänder solen i oss

Framtidens ledarskap – Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer

Studiecirkeln eller föredraget bygger på boken och 15-20 minuters filmklipp med frågeställningar:

 1. Film om framtidens ledarskap
 2. Att behålla sin kraft och energi
 3. Bidra till visionen om en hållbar värld
 4. Att leda i vetskap om vad som är förhandlingsbart och inte
 5. Att leda med handen på hjärtat
 6. Hur förvaltar vi människors lusta att bidra till bra saker?
 7. Hur navigerar vi i en komplex och osäker värld?
 8. Att ta sitt folk tryggt genom digitalisering och AI
 9. Värdiga omsorgsfulla miljöer och sammanhang
 10. Ditt folk din kraft