fbpx

Patreon community

Kära vänner,

Det är med en känsla av ödmjukhet, och spänning jag delar detta med er. Just nu befinner jag mig mitt i en virvelvind av forntida ord och platser, en gåtfull historia som är redo att bli upptäckt. Tillsammans med Sture Norberg, som har en gedigen erfarenhet från Riksantikvarieämbetet och Landsarkivet under 35 år, har vi knäckt koden till ord som legat dolda. Dessa ord har öppnat en portal till vårt förflutna. Jag kan inte låta bli att tänka på hur obeskrivligt viktigt detta är och hur vi, tack vare dagens digitala verktyg, har kunnat avkoda de djupaste hemligheterna som vår historia har att berätta.

Vår kapacitet att förstå och tolka vår historia har alltid varit fascinerande. Tänk er in i var vi är idag. 4,5 miljoner platsnamn och en halv miljon sökbara ord i SAOB – en skattkista av information som ingen mänsklig hjärna skulle kunna bemästra utan hjälp. Digitaliseringen har varit vår följeslagare och nu, med stöd av artificiell intelligens, fördjupar vi vår analys av Europa. Men här, kära vänner, står jag nu inför ett hinder. Jag erkänner att mina krafter har nått sin gräns. Utmaningen är enorm, för varje pusselbit vi avtäcker kräver manuell granskning.

Hösten närmar sig och med den kommer jag att dela med mig av min forskning. Men det är en uppgift som överskrider vad jag tror att jag klarar av i skrivande stund. Jag vänder mig till er med en ödmjuk vädjan. Jag behöver ert stöd för att föra ut budskapet till en bredare publik och kunna fortsätta forska och belysa felaktigheter. Det kan vara en enkel delning av ett inlägg, eller en ekonomisk insats genom donationer. För de av er som kan och vill, överväg att besöka min Patreon-sida och stödja med 100–500 kr per månad. Era insatser kommer att göra skillnad, inte bara för mig, utan för våra kommande generationer. Då får ni även följa mig varje vecka och se hur arbetet går.

Om jag når en kritisk massa av stöd, kommer jag att fortsätta mitt arbete, gå vidare till nästa dialog. Ett samtal med ärkebiskopen om händelserna i Torsåker och massgraven – en historia som förtjänar att granskas och rentvås. Jag ser inte fram emot att ta upp samtalet med Riksantikvarieämbetet angående finansieringen av kulturarv och vilka kriterier de behöver ta upp igen. Där ibland det som kallas ”Det tysta kulturarvet”. Det immateriella berättande kulturarvet som idag håller på att försvinna. Ytterligare ett steg skulle vara att öppna en dialog med Ortnamnsmyndigheten och Institutet för språk och folkminnen. Vissa ord behöver omprövas för att korrekt återspegla vår historia. Det som är viktigt att förstå är att det inte handlar om att skriva ett brev till dem utan att ligga på tills det sker någon skillnad.

Slutligen, en viktig utmaning – en noggrann genusanalys av runinskrifter behöver göras av Riksantikvarieämbete. Vi har 52 runinskrifter med texten Guds moder som diffust har försvunnit ur våra historiebeskrivningar. Våra mest kända runstenar kan vara feltolkade på flera punkter. Att korrigera dessa tolkningar är ett viktigt steg för att räta ut historiens skevheter.

Vänner, jag kan inte göra detta utan er. Tillsammans kan vi göra skillnad. Om hundra personer stöder med 300 kr eller trehundra personer med 100 kr, skulle jag få kraft och möjlighet att fortsätta detta arbete. Då har ni också möjlighet att vara med i en Community där vi hjälps åt och följs åt varje vecka. Ni kommer även att få se en osminkad version av vad som händer med mig och det jag gör bakom kulisserna. Något som ibland ser ut som en dokusåpa. En donation från någon eller några av er skulle möjliggöra att det blir en bok i ämnet och kanske även en stiftelse i framtiden som tar frågorna vidare. Jag vill inte bara att ni ska ge ekonomiskt stöd, jag vill skapa en spännande Community där vi gör detta tillsammans och har kul på vägen samtidigt som vi lär oss avkoda nya platser och ger historien en rättvis bild.
George Santayana, en filosof från 1800-talet, sade en gång: “Den som inte kan sin historia är dömd att upprepa den.” Den insikten är mer relevant än någonsin. Om vi, som samhälle, hade lärt oss från häxprocessernas skamliga kapitel kanske andra världskrigets mörker inte hade lagt sin skugga över Europa, ett mörker som resulterade i förlusten av sex miljoner liv. Sårbarheten, den lättmanipulerade människan, är lika närvarande idag som då. Vi måste vara vaksamma mot att återigen förlora oss i en masspsykos och konflikt där vi kan ställas mot varandra. Har vi kunskap om bakgrundsmekanismerna kan vi stoppa det innan det är för sent.
Tack för att ni tar er tid att läsa detta. Jag känner djupt att vi, tillsammans, har makten att förändra inte bara vår tillvaro, utan även kommande generationers öde.
Vill du läsa mer och se filmer i ämnet besök Sofiainstitutets hemsida.
Med värme, Agneta Nyholm Sofiainstitutet

Bidra till att Sofiainstitutet forskningen
Swich 123–0572479 – Plusgiro 41686–7 Märk inbetalning med ordet Gåva.

Patreon https://www.patreon.com/user?u=94367267